Välkommen till Bevenhall Bank.

Allmänna Villkor:
Inga uppläggningsavgifter. Siffrorna i kalkylen anger exakt kostnad (exkl. justering för tidpunkt till första inbetalning) med fast ränta.
Angiven månadskostnad gäller minsta inbetalningsbelopp. Erläggs betalning större än minimibeloppet justeras resterande kreditbelopp.
Lånet kan av kredittagaren närsomhelst avslutas utan extra kostnader genom återbetalning av kvarstående skuld. Tips.
Inbetalningar sker till Nordea 4190 18 98438 senast den 28:e varje månad med start första månaden efter lånets utbetalning.
Lånekalkyl
Lånebelopp:  SEK
Lånetid:  månader
Bevenhall & Co AB Bank